Paket Optimum i Optimum+

 

Paketi usluga Optimum i Optimum+ namijenjeni su novim i postojećim tvrtkama sa i bez zaposlenih i nude optimalnu cijenu za knjiženje većeg broja računa. Paket Optimum s mjesečnom naknadom od 129,00 EUR bez PDV-a uključuje knjiženje do 50 računa mjesečno, te vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa koje su obvezne u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Također uključuje i mjesečne ili tromjesečne izvještaje obračuna PDV-a prema Poreznoj Upravi.

Osim navedenih usluga paket Optimum uključuje vođenje Blagajne koja je dostupna u online varijanti gdje korisnik po potrebi može samostalno ispisivati uplatnice i isplatnice te imati uvid u svakodnevni promet.

Paket Optimum također uključuje online pregled ulaznih i izlaznih računa, te mogućnost online ispisa izlaznih računa koje ste prethodno kreirali prema Vašem obrascu i s prepoznatljivim obilježjima Vaše tvrtke (naziv, logo, boje itd.). Tu je također i online baza Vaših artikala odnosno usluga koju možete kreirati kako bi pojednostavili dodavanje pojedinih stavki na račun.

Za razliku od paketa Optimum, paket Optimum+ s mjesečnom naknadom od 149,00 EUR bez PDV-a uključuje mjesečni obračun plaće za 2 zaposlenika, te sve potrebne mjesečne izvještaje za Poreznu Upravu. Uz paket Optimum+ kao i uz sve pakete namijenjene tvrtkama sa zaposlenicima možete koristiti online evidenciju prisutnosti zaposlenika. Oba paketa uključuju i evidenciju osnovnih sredstava (mjesečno do 10 osnovnih sredstava), obračun amortizacije (mjesečno do 10 stavki), te knjigu sitnog inventara.

Više o popisu usluga koje uključuju pojedini paketi, te kako odabrati paket u skladu s Vašim potrebama možete naći ovdje.