Paket Super

 

Paket usluga Super namijenjen je tvrtkama koje imaju 3 i više zaposlenika te više od 50 računa mjesečno.  Paket Super ima mjesečnu naknadu od 179,00 EUR bez PDV-a i uključuje knjiženje do 100 računa mjesečno, te vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa koje su obvezne u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Također uključuje i mjesečne ili tromjesečne izvještaje obračuna PDV-a prema Poreznoj Upravi.

Osim navedenih usluga paket Super uključuje vođenje Blagajne koja je dostupna u online varijanti gdje korisnik po potrebi može samostalno ispisivati uplatnice i isplatnice te imati uvid u svakodnevni promet.

Paket Super također uključuje online pregled ulaznih i izlaznih računa, te mogućnost online ispisa izlaznih računa koje ste prethodno kreirali prema Vašem obrascu i s prepoznatljivim obilježjima Vaše tvrtke (naziv, logo, boje itd.). Tu je također i online baza Vaših artikala odnosno usluga koju možete kreirati kako bi pojednostavili dodavanje pojedinih stavki na račun.

Paket Super uključuje mjesečni obračun plaće za 3 zaposlena, online evidenciju prisutnosti zaposlenika, te sve potrebne mjesečne izvještaje za Poreznu Upravu. Također ovaj paket uključuje evidenciju osnovnih sredstava (mjesečno do 20 osnovnih sredstava), obračun amortizacije (mjesečno do 20 stavki), te knjigu sitnog inventara.

Više o popisu usluga koje uključuju pojedini paketi, te kako odabrati paket u skladu s Vašim potrebama možete naći ovdje.