Računovodstvene usluge

 

Pored standardnih računovodstvenih usluga kao što su vođenje Glavne knjige i Dnevnika, Knjige ulaznih i izlaznih računa, Popisa imovine, Obračuna plaća, mjesečnih i tromjesečnih izvještaja te pripadajućih knjiženja i evidencija, paketi usluga sadrže i online usluge koje se ne naplaćuju dodatno:

Online kreiranje i ispis izlaznih računa i ponuda omogućuje  izdavanje računa, ponuda (predračuna), računa za predujam, te otpremnica koje mogu sadržavati sve elemente Vaše tvrtke (logo, tekst, boje itd.)

Online baza artikala i partnera omogućuje da imate vlastitu bazu artikala i cijena, te popis kupaca i dobavljača što olakšava izdavanje izlaznih računa tj. svodi na samo nekoliko klikova mišem.

Online pregled dugovanja i ispis opomena omogućuje pregled otvorenih stavki po kupcima i dobavljačima, te automatski ispis opomena.

Online blagajna omogućuje pregled i izdavanje uplatnica/isplatnica.

Online skladište omogućuje pregled kartica artikala/materijala, šifrarnik skladišta, unos i izdavanje međuskladišnica, pregled popisnih listova, izrada popisa zaliha, te unos nivelacije cijena.

Online pregled ulaznih računa omogućuje pregled svih plaćenih i neplaćenih ulaznih računa, te pregled elektroničke (scanirane) kopije.

Online izrada i pregled putnih naloga omogućuje kreiranje i ispis putnog naloga sa svim elementima poput odredišta, svrhe putovanja, dnevnica, a tu je i baza automobila koji su u vlasništvu tvrtke kao i privatnih automobila koji se koriste u poslovne svrhe i uz koje se obračunava naknada po kilometru (tzv. loko vožnja).

Online evidencija zaposlenika omogućuje svakodnevno evidentiranje prisutnosti zaposlenika na poslu, bolovanja, godišnjih odmora itd., a također se koristi i kao informacija za obračun plaće zaposlenika.

Ostale usluge:

Računovodstvo, knjigovodstvo, financije, obračun plaća, poslovne knjige, financijski izvještaji, godišnje izvješće, fakturiranje, računi, trgovačko poslovanje, skladište, obračun PDV-a, obračun kamata, dvojno knjigovodstvo, outsurcing, bilanciranje, kontni plan,...